اثر مسکن چینی ها در بازار مالی آمریکا

دومین شرکت بزرگ ساختمانی در چین با نام Evergrande Group دچار بحران مالی شدیدی شده که برخی کارشناسان معتقدند این شرکت در معرض ورشکستگی قرار گرفته است.

اما این بحران مالی چه اثری بر دیگر بازارها دارد؟

اکوایران در این برنامه در گفت و گو با علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی وضعیت این شرکت و اثر آن بر اوراق قرضه آمریکا و بازار سهام در چین می پردازد.

مشروح گفتگو را در یوتیوب مشاهده کنید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد