بازی زیرپوستی شاخص بورس

چند وقتی است که فراز و فرود قیمت ها در بازار سرمایه مجددا بیش از هر زمانی مورد توجه مردم قرار گرفته است.

دلیل هم یک چیز، جبران بخشی از ضرر سهامداران در دو ماه نخست تابستان؛ اما در روی همان پاشنه نچرخید و از اوایل شهریور، بازار وارد فاز نزولی شد و بسیاری از سهامداران با این سوال مواجه هستند که دلیل رنگ قرمز بازار در هفته های اخیر چیست؟ آیا بازار به دلیل رفتار هیجانی سهامداران یک دست قرمز شده؟

در گفتگویی با ایمان جوکار، تحلیلگر بازار سرمایه به وضعیت شاخص بورس، وضعیت گروه ها و دلایل فراز و فرود تابستانه پرداخته ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد