خداحافظی آمریکا با تورم

یکی از مهم ترین داده‌های اقتصادی که در هفته گذشته منتشر شد، آمارهای تورمی در آمریکابود که پایین تر از حد انتظار انتشار یافت. علاوه بر این داده ها، داده‌های خرده فروشی آمریکا بهتراز پیش‌بینی‌ها منتشرشد. دلیل تناقض در این داده‌ها چیست؟

آیا تورم بالا در آمریکا دراین چند ماه وارد فاز کاهشی شده است؟

اکو ایران در برنامه‌ایی با حضور علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی به بررسی مهم‌ترین داده‌های آمریکا می‌پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد