بازار دلار پلیسی شد

برخی اتفاقات و رویدادهای اقتصادی در طول تاریخ در هفته گذشته:

پناهندگان افغانستانی بیمه می‌شود

خداحافظی با خودروهای کمتر از ۱۰ میلیون 

ورود متفاوت دولت به بازار ارز

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد