طراحی کرونا در یک آزمایشگاه؟

مجله پزشکی لنست در مقاله‌ای اصرار بر منشأ طبیعی ویروس کرونا را بی‌اعتبار دانسته و تأکید کرده که شواهدی که شکل‌گیری طبیعی ویروس کرونا را تأیید کنند، اندک و ضعیف هستند.

«تدروس ادهانوم»، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نیز تأکید کرده که همه‌ی فرضیات در مورد منشأ ویروس کرونا، از جمله فرضیاتی که تولید ویروس را آزمایشگاهی می‌دانند، تا روشن شدن موضوع به قوت خود باقی خواهند ماند. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد