گنجینه باختر در دست طالبان

فکر می‌کنید پشتوانه پولی بانک افغانستان چقدر است؟می‌دانید که پشت دیوارهای بانک مرکزی این کشور مهم‌ترین گنجینه طلایی جهان وجود دارد؟

 گنجینه‌ای با قدمت بیش از دوهزار سال که آوازه بین‌المللی دارد و وضعیت جدید افغانستان نگرانی‌هایی را در مورد آن به وجود آورده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد