بخش خصوصی در دخل و خرج هنر

سهم اقتصاد هنر از GDP چقدر است؟ بخش خصوصی در این مابین چه سهمی دارد؟ در کشور تا به چه اندازه به این مسئله اهمیت داده می‌شود؟

بدون شک با این شرایط اقتصادی و معیشت در کشور انتظار سهم بالا در این زمینه غیر منطقی به نظر می‌رسد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد