بدهی نفتی تحریم به ایران

آمارهای جدید رشد اقتصادی خبر از بهبود عملکرد اقتصاد ایران می‌دهد.

اما ایران چقدر با دوران پیش از تحریم‌ها فاصله دارد؟ بیشترین عقب‌افتادگی مربوط به کدام بخش است؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد