انگلستان و بحران عجیب بنزین

صف‌های کیلومتری بنزین، خالی شدن مخازن جایگاه‌های سوختگیری، استمداد دولت از ارتش و ... اینها گوشه‌ای از اتفاقاتی است که طی روزهای گذشته انگلستان شاهدش بوده است.

ماجرا چیست و چرا شهروندان انگلیسی حتی شروع به ذخیره بنزین در خانه‌ها کرده‌اند؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد