ریشه قهر تجاری ایران با روسیه

روسیه بازار بسیار بزرگی را برای تجارت با دنیا دارد، استفاده از این فرصت نیازمند شناسایی بازار، روابط حسنه سیاسی و تجاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است، اما گویا بزرگراه تجارت با روسیه به یک جاده باریک بدل شده. علت چیست؟

سهم ایران از بازار روسیه چیست؟ نقش دیپلماسی اقتصادی در این میان چیست؟ مشکلات تجار و بازرگانان در داخل و خارج از کشور چیست؟ نقش راه ها به ویژه کریدور شمال به جنوب در تجارت با کشورهای همسایه چیست؟ و مباحث پیرامون تجارت با روسیه.

سید جلیل جلالی فر، فعال اقتصادی، تاجر و عضو هیئت مدیره اتاق ایران روسیه، در گفت و گو با اکوایران پاسخ میدهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد