چرا با یک ساعت کار در هفته شاغلید؟

بر اساس تعریف آماری، فردی که در هفته «یک ساعت کار کند» شاغل محسوب می‌شود.

جواد حسین زاده در بخشی از گفت و گوی خود با اکوایران به این پرسش پاسخ داد که «چرا یک ساعت کار در هفته تعریف فرد شاغل است؟»

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد