۹ عامل ترافیک پاییز ۱۴۰۰

نیمه دوم سال خیابان های تهران پر ترافیک‌تر از همیشه است.

آغاز سال تحصیلی و افزوده شدن سفرهای آموزشی سبب افزایش ۳۰ درصدی بار ترافیکی در شهر تهران می شد اما تهران در روزهای کرونایی که مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل بود و بیشتر کارکنان ادارات هم به صورت دورکاری فعالیت می‌کردند مشکل ترافیک نیمه دوم سال را نداشت. پاییز ۱۴۰۰ اما دوباره شاهد ترافیک سنگین در خیابان های تهران هستیم . شهرام جباری زادگان کارشناس حوزه ترافیک ۹ دلیل برای افزایش بار ترافیکی مهرماه مطرح کرده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد