نیمه پر بازار مسکن

مرور ۴ ساله قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷ می‌تواند سیگنال تورمی مسکن تا پایان ۱۴۰۰ باشد.

تورم ۸۰ درصدی سال ۹۷ در بخش مسکن با یک ایست قیمتی مواجه خواهد شد، البته اگر بازار مسکن تا پایان امسال از الگوی رفتاری چهار سال گذشته تبعیت کند.

در عین حال، بازار اجاره و بازار خرید هم از یک رابطه معکوس حکایت دارد.

رشد قیمت مسکن در نیمه نخست سال جاری نسبت به ۴ سال بازار جهشی مسکن، سیگنال امیدوار کننده ای برای ثبات در این بازار تا پایان سال است. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد