آینده نا امید کننده سنگ آهن| منتظر کاهش قیمت سنگ آهن باشیم؟

تحلیلگران بانک مرکزی آمریکا در پی کاهش تولید فولاد در چین،کاهش قیمت ۱۶.۶ درصدی تا پایان سال و ۴۵ درصدی را درسال ۲۰۲۲ برای سنگ آهن پیش بینی کردند.

اما قیمت سنگ آهن و دیگر کامودیتی ها نظیر مس چه روندی را در پی گرفته‌اند؟

آیا باید منتظر کاهش قیمت سنگ آهن باشیم؟

اکو ایران در این برنامه با حضور علی رضاپور، به بررسی قیمت سنگ آهن پرداخته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد