قول رئیس کل جدید بانک مرکزی برای بازار ارز

رئیس کل جدید بانک مرکزی در اولین اظهار نظر خود، ثبات در بازار ارز را به عنوان یکی از اولویت‌های خود نام برد. به گفته علی صالح‌آبادی، سازوکارهایی اندیشیده شده که آرامش به بازار ارز در روزها و ماه‌های آینده بازگردد.

 

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد