ریشه تنش بین تهران و باکو

اخیرا روابط تهران-باکو تحت تاثیر برخی مسائل تا حدودی متشنج شده و در این بین برخی دولت ها نیز بی میل نیستند که به این تنش دامن بزنند.

در این قسمت از برنامه راهبرد دکتر افشار سلیمانی، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان و دکتر محمدعلی بهمنی قاجار، کارشناس حقوق بین‌الملل به بررسی ریشه‌های تنش بین ایران و آذربایجان پرداختند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد