از دشمنی با کروات تا دوستی با مجاهدین خلق

خانواده ابوالحسن بنی‌صدر در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که او در بیمارستانی در پاریس از دنیا رفته است، مردی که اولین رئیس جمهور ایران محسوب می‌شد

 اما نتوانست دوران ریاست جمهوری‌اش را تمام کند و مجبور به فرار از کشور شد. حیات سیاسی او فراز و فرودهای زیادی داشته که بعضی از آنها پرداخته‌ایم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد