به کودکان واکسن بزنیم ؟

کرونا زندگی کودکان را از هر نظر با بحران رو به رو کرد برای همین کمتر پدر و مادری بدش می‌آید که با تزریق یک واکسن مطمئن به این شرایط سخت پایان بدهند.

اما چالش‌های زیادی در مورد تزریق واکسن کرونا به بچه‌ها وجود دارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد