پروژه تحقیقاتی «کوچ سرمایه از بورس به رمزارزها »

روابط عمومی شرکت بورس اطلاعیه داد که دستگاه‌های استخراج کشف شده در زیرزمین، برای پروژه‌ی تحقیقاتی بوده‌اند.

پروژه‌ای تحقیقاتی برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه استخراج، آن هم برای نگرانی از کوچ سرمایه مردم از بورس به رمزارزها. به نظر شما چه ارتباطی بین سوددهی استخراج رمزارزها با بازار سرمایه بورس وجود دارد؟ در این ویدئو بخشی از برنامه‌ی اکوتک با موضوع "پشت پرده استخراج در بورس" را می‌بینید. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد