پروژه‌ای تحقیقاتی برای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه استخراج، آن هم برای نگرانی از کوچ سرمایه مردم از بورس به رمزارزها. به نظر شما چه ارتباطی بین سوددهی استخراج رمزارزها با بازار سرمایه بورس وجود دارد؟ در این ویدئو بخشی از برنامه‌ی اکوتک با موضوع "پشت پرده استخراج در بورس" را می‌بینید.