اعترافی از برنده نوبل اقتصاد

برنده نوبل اقتصاد: شانسی برای بردن نوبل نداشتم. تحقیقات و مطالعات من بی‌اثر بوده است.

«دیوید کارد»، برنده نوبل اقتصاد ٢٠٢١ در اولین گفت‌وگوی تلفنی با کمیته نوبل می‌گوید در اوایل دهه ١٩٩٠ با کمک «الن کروگر» کتابی در مورد حداقل دستمزد منتشر کردیم اما تألیفات ما تغییری در قوانین حداقل دستمزد ایجاد نکرد. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد