راهکار جسورانه برای نجات زمین

گرمایش زمین پدیده ای است که منجر به افزایش میانگین دمای زمین و سطح اقیانوس‌ها شده است.

بسیاری از دانشمندان با افزایش آگاهی‌های عمومی، مصرف بهینه سوخت و انرژی، افزایش سطح فضای سبز و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها، بازیافت مواد و استفاده از انرژی‌های جایگزین سوخت‌های فسیلی مانند باد و خورشید می‌توان این پدیده و اثرات منفی آن بر زندگی بشر را کنترل کرد.

اما در سال‌های اخیر، این موضوع روز به روز نگران کننده‌تر شده و دانشمندان معتقدند باید راهکارهای جسورانه‌تری در اتخاذ کرد؛ راهکارهایی مبتنی بر علم!

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد