با این حال تراز تجاری دو کشور در نیمه نخست سال جاری از بهبود وضعیت نسبت به سال گذشته حکایت دارد، اما با این وجود سید حمید حسینی از فعالان اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق از موانع تجاری دولت عراق برای تجار ایرانی می‌گوید.

یکی از نکات قابل تامل این است که عراق، اتاق مشترک بازرگانی با ایران ندارد. 

به گفته عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق، حتی تجار ایرانی در مراودات مالی با عراق با مشکلاتی مواجه هستند. ضمن اینکه بخشی از پول های ایران در بانک‌های این کشور مسدود است.

بخش دوم گفت و گوی اکوایران با سید حمید حسینی در خصوص موانع و مشکلات تجاری ایران و عراق را ببینید.