یکی از وعده‌های وزیر صنعت، اجرای برنامه کوتاه مدت ساماندهی بازار خود از اول مهرماه بود که با وجود گذشت حدود ۳ هفته خبری از اجرای آن نیست.

فاطمی امین البته یک وعده هم در خصوص اعلام جزئیات برنامه صادراتی وزارتخانه داد. طبق وعده او، قرار بود از روز شنبه هفته گذشته یعنی دهم مهرماه جزئیات این برنامه اعلام شود.