محمدرضا پورابراهیمی افزود: بر اساس برآوردهای ما، حداقل رانت ایجاد شده در اقتصاد ایران ناشی از مابه التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ دلار در بازار آزاد ۶۰۰ هزار تومان است که بیشتر آن به دست دلالا و واسطه ها رسیده است.