برخی با استناد به ارزش بالای معاملات این بازار عنوان میکنند که پول ها به این سمت سرازیر شده و دود این ماجرا به چشم سهامداران می رود.

اما روز گذشته ندا بشیری سرپرست معاونت توسعه کسب و کار فرابورس در گفتگویی که روی سایت این شرکت قرار گرفت عنوان کرد که این ماجرا نه تنها از اساس منطقی است و استدلال مطروحه درست نیست، بلکه با واقعیت ها و اعداد و ارقام هم همخوانی ندارد و دولت از شهریور تا امروز حتی یک ریال هم از بازار سرمایه تامین مالی نکرده است و اوراق به فروش نرسانده است.

در گفتگوی اکوایران با ندا بشیری، ضمن بررسی سازوکار عملیات بازار باز، به بررسی وضعیت فعلی این تابلو از ابتدای سال تا امروز پرداخته ایم.