مکانیزم ماشه (Trigger mechanism) در راستای حل‌اختلاف پیش بینی شده در برجام، فرآیندی است که اگر یکی از طرف‌های برجام به این جمع‌بندی برسد که طرف دیگر به تعهدات ذکر شده در این توافق پایبند نیست، می‌تواند به کمیسیون مشترک شکایت کند. یوسف مولایی، استاد روابط بین‌الملل می‌گوید از رفتار مقامات غربی این گونه برمی‌آید که بعد از نشست سپتامبر شورای حکام مسیر آغازبکار مکانیزم ماشه را کلید خواهند زد.