رسولیان، در این گفت‌وگو ابتدا واژه تبعیض را تعریف می‌کند. از نگاه او، تبعیض به موقعیتی گفته می‌شود افراد با نقش‌های برابر از مزایا یا فرصت‌های نابرابر بهره‌مند هستند. این روانپزشک معتقد است که تبعیض لزوما به دلیل جنسیت رخ نمی‌دهد و گاه به واسطه سن، معلولیت و ... هم افراد تبعیض را حس می‌کنند.

یکی از محورهای سیزدهمین دوره همایش سلامت روان و رسانه، عدالت، جنسیت و سلامت روان است. رسولیان در این گفت‌وگو ضمن معرفی این محورها درباره چگونگی ایجاد عدالت بعد از مشاهده حس تبعیض در جامعه می‌گوید. این همایش از فردا آغاز به کار خواهد کرد.

نسخه کامل این گفت‌وگو به زودی در اکوایران منتشر می‌شود.