۵۰ سال پیش چنین جمله‌ای می‌توانست یک بلوار تمام عیار راه بیندازد اما حالا که نزدیک به یک سال است عربستان و رژیم صهیونیستی گام‌های بلندی برای نزدیکی به هم برمی‌دارند چندان تعجب آور نیست اما هدف از این نزدیکی چیست و چرا عربستان به این موضوع علاقه نشان می‌دهد؟