این در حالی است که هر دو باشگاه مسائلی جدی به خصوص در بحث‌های مالی و همچنین موضوع مالکیت و حضور وزارت ورزش را با خود حمل می‌کنند که این مسئله می‌تواند باعث حذف آنها از گردونه تائید صلاحیتشان برای شرکت در فصل جدید لیگ قهرمانان بشود.

البته که گویا از نظر AFC چند ایراد جدی به این دو باشگاه وادر است:

  • تعیین مالکیت باشگاه ها
  • تسویه حساب مالیاتی سالیانه
  • معرفی ورزشگاه اختصاصی
  • تسویه بدهی های باشگاه ها
  • حضور زنان در ورزشگاه

اما اقتصاددانان مشکل را از اساس چیز دیگری می دانند، همان مشکلی که اقتصادمان هم به آن مبتلا است! دخالت دولت و سیاست در این عرصه، مثل بسیاری حوزه های دیگر.

در ورزش نه فعالیت بخش خصوصی می توان پیدا کرد و نه هوایی برای این فعالیت!