انتظار بازار همچنان کاهشی است و این نشان می دهد که اقتصاد چین در ماه های پیشرو، با چالش های جدی روبرو خواهد بود.

اما در کنار داده های تولید صنعتی، داده های خرده فروشی سطح پایین انتظارات تورمی را در این کشور مخابره می کند؛ درست برخلاف آمریکا که در آن، داده های تورمی نشان از انتظار افزایش قیمت ها دارد. فردا با انتشار داده های خرده فروشی آمریکا، مشخص می شود که روند تورمی این دو کشور در خلاف جهت یکدیگر در ماه های آتی خواهد بود یا خیر.

تحلیل «علی رضاپور» تحلیلگر بازارهای مالی از تقویم اقتصاد جهان در هفته جاری را از دست ندهید.