فرهاد دژپسند، وزیر پیشین اقتصاد هم از این تشکیک‌ها در امان نبوده است.

برخی بورسیه دکتری دژپسند را به حمایت‌های حسین عظیمی، مدیر دفتر آموزش سازمان برنامه و بودجه در دهه ۶۰ و یکی از مدیران وقت دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، نسبت می‌دهند. دژپسند مدرک دکتری خود را از دانشگاه آزاد اخذ کرده بود. پاسخ دژپسند چیست؟

نسخه کامل گفت و گو را در ‌وب‌سایت «اکوایران» مشاهده کنید.