برنده ها و بازنده های همه گیری کرونا

در شماره جدید هفته نامه اکونومیست، مانند هفته های قبل، مطالب متنوع و مهم در حوزه هایی نظیر همه گیری کرونا، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فناوری و تحولات اقتصادی و تجاری در جهان به چاپ رسیده است. در پادکست حاضر به پنج مطلب اشاره می شود: برنده ها و بازنده های همه گیری کرونا، ضربه کرونا به ترامپ و آینده سیاسی او، شراکت ناهمگون ایران و چین، لطمه اندک کرونا به صنعت کشتیرانی جهان و کل صنعت بانکداری و مالی جهان دگرگون می شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد