تصمیم ملی با تجربه جهانی (بخش اول) آزمون بزرگ حکمرانی

شوک حاصل از بحران کرونا در بخش های عرضه و تقاضا آنچنان پیچیده و غامض است که نیازمند تدوین یک ادبیات ویژه در ابعاد توصیفی و تجویزی است. دکتر فرهاد نیلی نماینده سابق ایران در بانک جهانی معتقد است هر نوع تصمیم ویژه نیازمند یک بده - بستان بزرگ بین سلامت و رفاه اقتصادی مردم حداقل در کوتاه مدت است که با توجه به میراث تحریم ها و سوءتدبیر های پیشین معادله پیچیده ای را در اقتصاد ایران رقم زده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد