استراتژی بنگاه ها در عبور از بحران کرونا (بخش اول) : اولویت گذاری در دوران گذار

تاثیر کرونا در بخش های مختلف اقتصادی یکسان نیست و بنگاه ها باید در شرایط فعلی تمرکز خود را در حوزه هایی قرار دهند که از این بحران کمتر متاثر شده اند . دکتر علینقی مشایخی استاد مدیریت دانشگاه شریف همچنین ضمن تاکید بر سلامت کارکنان به عنوان سرمایه انسانی به ارائه راهکارهای ویژه در استراتژی فروش می پردازد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد