فوبیای تکنولوژی، از تلگراف تا تلگرام

در گفت و گو با بهروز گرانپایه، روزنامه نگار و پژوهشگراجتماعی مطرح شد : نظام اطلاع رسانی کرونا چوب پنهان کاری های گذشته را می خورد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد