اما‌واگر‌های واگذاری شستا

واگذاری ابر هلدینگ شستا علاوه بر استقبال زائد الوصفی که در بازار سهام ایجاد کرد، تردید های بسیاری را در خصوص تعیین قیمت، منافع حاصل از واگذاری و اصل واگذاری منابع صندوق های تامین اجتماعی ایجاد کرد. دکتر محمد حسین شریف زادگان در این گفت و گو ضمن بررسی وظایف ماهوی صندوق های بیمه و تامین اجتماعی به نقد های خود در خصوص واگذاری سهام شستا می پردازد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد