زنگ خطر بحران بخش خصوصی نواخته شد

سیاست ها چگونه تولید کنندگان کالا و خدمات برق را تضعیف کرد؟

معوق ماندن مطالبات، الویت بندی نشدن قراردادها، فقدان نظام حقوقی منصفانه، قراردادهای متوقف، نوسانات نرخ ارز و بحران کرونا سازندگان،پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان کالا و خدمات صنعت برق را با مشکلات بسیار جدی مواجه کرده است.

این در حالی است که در آغاز ماه های پر مصرف سال قرار گرفته ایم و انتظار می رود سیاستگذاران شرایطی ایجاد کنند تا این بخش مهم صنعت برق نیز از بحران همیشگی اش نجات یابد.

چرا که به گفته تولید کنندگان کالا و خدمات صنعت برق، ماندگاری این چالش ها به بحرانی بی سابقه در این صنعت استراتژیک ختم خواهد شد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد