در گفت و گوی " اکو ایران" با علی اصغر سعیدی، جامعه شناس مطرح شد

پیدا و پنهان جهش بورس از منظر جامعه شناسی اقتصادی

 • -ماهیت بازار سرمایه پر کردن شکاف طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران است
 • -تازه واردان باید فرهنگ مخاطره امیز بورس را بیاموزند
 • -انتظار سود تضمین شده ، بورس را به سرنوشت موسسات مالی اعتباری دچار می کند
 • - رسانه ها باید به سهاما ران جدید اطلاعات درست منتقل کنند
 • -بورس مانند یارانه به کارزار انتخابات وارد میشود
 • - رشد توده ای سهام داران بازار را متلاطم می کند
 • -الیت های اقتصادی نقشی در هدایت توده ها ندارند
 • -حمایت دولت از بورس شک برانگیز است
 • -جهش بورس راه را برای ورود پوپولیست ها به انتخابات باز می کند
 • کپی شد
 • کپی شد
کپی شد