چرا گروهی از اقتصاددانان معتقدند چیزی به نام حباب در بازار بورس وجود ندارد؟

در روزهایی که کلمه حباب از گوشه و کنار بازار بورس به گوش میرسد، کارشناسانی هستند که اساسا با این تعریف مشکل داشته و چیزی به نام حباب را در بازارهای مالی به رسمیت نمیشناسند... نقد مخالفان حباب به چه چیزی است؟ در گفتگو با دکتر نصر اصفهانی، کارشناس اقتصاد رفتاری ، این موضوع را به گفتگو نشسته ایم...

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد