فرصت طلایی بورس برای صنعت برق

ارزیابیها نشان میدهد ظرفیت بسیار بزرگی در بازار سرمایه به‌وجود آمده است. تحلیلگران معتقدند نقدینگی موجود در بازار سرمایه میتواند بنگاهها را به سمت رونق تولید و رشد اقتصادی سوق دهد. رشد بورس و هجوم نقدینگی به بازار سرمایه این پرسش را مطرح میکند که آیا میتوان روی پتانسیلهای بازار سرمایه در جهت تامین منابع مالی پروژههای صنعت برق حساب باز کرد؟

 «اکو نیرو» در گفتگو با حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به دنبال این پرسش رفته که صنعت برق با چه مکانیزمهایی میتواند نقدینگی مورد نیاز خود را از بازار بورس تامین کند؟ همچنین از رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران این سوال پرسیده شده که چرا صنعت برق تاکنون نتوانسته از پتانسیلهای بورس در جهت تامین نقدینگی بهره لازم را ببرد؟ آیا در گذشته تجربههای موفقی هم از حضور شرکتهای برقی در بازار بورس برای تامین مالی وجود داشته است؟

 

صالحی معتقد است استفاده از ظرفیت بورس نه‌تنها باعث کاهش فشار بر بانک‌ها و هدایت منابع آنها به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط می‌شود، بلکه به مدیریت بهتر ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت در بنگاه‌های بزرگ هم کمک خواهد کرد. به اعتقاد او تصمیم بخش خصوصی صنعت برق و ورود به بورس، نقدینگی موجود در بازار سرمایه را به سمت رونق تولید و رشد اقتصادی سوق می¬دهد و وضعیت بهتری از مصرف نقدینگی در کشور ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی جلوی بسیاری از ریسک‌ها گرفته می¬شود.

به گفته صالحی تا به ‌حال بنگاه‌های اقتصادی در ایران بانک‌محور بوده و برای تامین منابع مالی خود به بانک‌ها رجوع می‌کردند ولی با فرصت پیش‌آمده در بازار سرمایه آنها می‌توانند در رویه‌های سابق خود تجدیدنظر کنند. البته باید موانع موجود مانند وضعیت تضامین تغییر کند که برای آن باید بخش خصوصی با فرابورس ایران و دیگر سیاست‌گذارها وارد مذاکره شود. به اعتقاد رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران بازار سرمایه به‌واسطه اتکا به حجم وسیعی از منابع مالی خرد از طریق توسعه مشارکت عموم مردم و با اتکا به ابزارهای نوین، توان تأمین ‌مالی بالایی دارد که می‌تواند کمک شایانی به اجرای پروژه‌های عظیم در کشور از جمله در حوزه برق داشته باشد. این در حالی است که منابع سرگردان نیز به بازار سرمایه هدایت خواهند شد، مشروط بر آنکه معرفی ظرفیت‌های این بازار به عموم افراد جامعه از سوی دولت دنبال شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد