هر سال کارگران بر لزوم نزدیک شدن حداقل دستمزد به هزینه‌ زندگی یک خانواده کارگری تاکید می‌کنند و کارفرماها هم موانع این کار و فشاری که می‌تواند بر تولید و اقتصاد وارد کند یادآوری می‌کنند، در نهایت با میانجی‌گری دولت مقداری افزایش حقوق لحاظ می‌شود که معمولا چیزی در حدود تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی‌ است اما در کنار همه اینها دسته بزرگی از کسانی که دستی بر آتش اقتصاد و کار دارند می‌گویند اساسا تعیین حداقل حقوق اقدام مخربی است و دستمزد موضوعی‌ است که باید در رابطه میان کارگر و کارفرما و در فضایی رقابتی به دست بیاید.

محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر اقتصاد یکی از همین افراد است. در مقابل او فرشاد اسماعیلی نشسته، از وکلای فعال در حوزه کارگری و پژوهشگر کار که مدافع تعیین حداقل دستمزد است.