مداخله در شهر به مثابه یک انسان زنده

شهر یک موجود زنده است و هر بخش از آن هماهنگ با بخش ‌های دیگر فعالیت می ‌کند.

این مهمترین بخش از صحبت‌ های دکتر فریبرز دولت‌ آبادی، مدیرعامل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران است. صحبت ‌هایی که در قالب یک گفت ‌و گوی کارشناسی درباره سیاست ‌های اداره شهر و نحوه تعامل با آن مطرح شد. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد