اثر دلار در بازار سهام ۱۴۰۰

رابطه بین قیمت دلار با بازار سهام چیست؟

آیا قیمت دلار تاثیر قابل توجهی بر قیمت سهم‌ها در سال ۱۴۰۰ خواهد داشت؟


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد