کارنامه مسکنی آخوندی زیر ذره‌بین

عملکرد عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی در حوزه «مسکن»، که در نهایت به دلیل اختلاف نظر با روحانی استعفا داد، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. ریشه این نقدها چیست؟‌

اظهارنظرهای صریحی که آخوندی در خصوص «مسکن مهر» داشت، علت این مسئله است؟ 

چرا آخوندی با علم به اینکه «مسکن مهر جز تعهدات دولت روحانی است»، نسبت به آن نقد داشت؟

علت افول میزان ساخت و ساز مسکن در دوره وزارت وی چه بود؟

چرا حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ساخت مسکن شهری در این دوره کاهش پیدا کرد؟ 

اکوایران در این مصاحبه، کارنامه مسکنی وزیر پیشین راه و شهرسازی را زیر ذره بین قرار داده است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد