چرا همه جناح‌ها به بن‌بست رسیدند؟

گفت و گو با عباس عبدی کارشناس مسائل سیاسی ایران. دلیل این که هیچ گروهی در ایران چشم انداز مناسبی از آینده ارائه نمیدهد چیست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد