بخت آزمایی اقتصاد با سیاست های پوپولیستی ( قسمت دوم )

بهبود وضع معیشتی مردم ،دستاویزی برای سیاست گزاری های نادرست شده است. این، در حالی است کارشناسان بارها ناتوانی نهادهای تصمیم گیری را در انتخاب راهکار موثر یادآوری کرده اند.اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟ آیا فرصت طلایی برای اصلاح وجود دارد؟ آیا تصمیم سازان عزمی برای تغییر دارند؟ اکو ایران در گفت وگو با دکتر بخشی و دکتر اسلامی بیدگلی وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۹ را بررسی کرده اند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد