بخش اول: جهان قبل و پس از کرونا

همانگونه که حادثه 11 سپتامبر ریل تاریخ معاصر جهان را در مسیر جدیدی قرار داد، شیوع غیرقابل باور کرونا نیز می تواند به یک گسست تاریخی جدید منجر شود. دکتر معاون رضوی استاد اقتصاد سلامت دانشگاه براندایز ضمن بررسی مراحل تکوین و گسترش ویروس کرونا زوایای جدیدی را در معرض دید مخاطبان قرار می دهد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد