آخرین اخبار دریای خزر

استفاده از شناورهای رو رو یک مدل اقتصادی برای حمل بار در کشورهای برخوردار از مرز آبی محسوب می شود؛ مزیتی که ایران هم از آن بهره مند است اما تاکنون نتوانسته از این امتیاز بهره ببرد. حال با توجه به پتانسیلی که ایران در این زمینه دارد این سوال مطرح می شود که حلقه مفقوده استفاده از این مزیت و شناورهای رورو چیست؟
۰۰:۰۰
ایران از کشف بزرگترین میدان گاز طبیعی خود در دریای خزر در نزدیکی شهر چالوس خبر داد.
۱