آخرین اخبار افزایش قیمت خودرو

۰۳:۱۶
مجید عشقی رییس سازمان بورس در‌خصوص عرضه خوردو در بورس گفت: در بحث خودرو سیاست اصولی ما این است که یک قیمت منطقی و منصفانه برای خودرو وجود داشته باشد که تولید کننده بتواند طبق آن بفروشد، نه اینکه مجبور به فروش شود یا قرعه کشی انجام دهد، تا به این واسطه تولیدکننده بتواند افزایش کیفیت و رشد تولید داشته باشد. اما اگر خودروسازها به رویه سابق ادامه می‌دادند دیگر خودروسازی باقی نمی‌ماند.
فعلا روند صعودی قیمت خودرو قصد متوقف شدن ندارد.
اکو ایران : روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو ادامه دارد.
استارت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو زده شده است؛ شواهد مختلفی این موضوع را نشان می دهد.
اکو ایران : وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت به افزایش قیمت خودرو در بازا واکنش نشان داد.
مجددا تکانه ای صعودی وارد بازار خودرو شد و شیب افزایش قیمت ها افزایش پیدا کرد.
۰۲:۰۸
ساماندهی بازار خودرو یکی از وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از ورود به ساختمان این وزارتخانه است.
اکو ایران : شرکت های خودروساز ایده خود برای تحویل محصولات پیش فروش شده را اجرایی کردند.
۰۲:۴۴
لغو افزایش قیمت خودرو در مبدا توسط ابراهیم رییسی دومین دخالت آشکار یک رییس جمهور محسوب می شود.
۴۲:۰۳
وتوی افزایش قیمت خودرو توسط رییس جمهور کام خودروسازان را تلخ کرد.