آخرین اخبار انتخابات 1400

۰۴:۵۵
برخی از اتفاقات و اخبار اقتصادی و البته انتخاباتی در طول تاریخ، در بازه زمانی یازدهم تا هفته چهارم اردیبهشت ماه:
۰۲:۵۹
محسن مهرعلیزاده، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، معتقد است که شکل کنونی یارانه، در دولت رفاه تغییر خواهد کرد.
۰۱:۲۰
حسن سبحانی، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری معتقد است صحبت‌های مطرح شده در ماه‌های اخیر در خصوص روز کار آمدن یک نظامی به عنوان نماد اقتدار منطقی نیست، زیرا اقتدار از اقتصاد می‌آید
۰۲:۰۳
علی مطهری، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری معتقد است که ممنوعیت داد و ستد با بعضی از کشورها و به نوعی انحصار تجارت باید شکسته شود و این اقدام، موجب افزایش رقابت خواهد شد که در نهایت به نفع مردم است.
۰۱:۰۲:۲۸
از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰، محسن مهرعلیزاده در تلاش است تا با طرح ایده دولت رفاه، بتواند صندلی ریاست جمهوری در خیابان پاستور را از آن خود کند.
۰۲:۰۳
علی مطهری، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، اقتدار شخص رئیس جمهور را به عنوان عاملی مهم می‌پندارد، و البته نظر او درباره اقتدار و جدیت رئیس جمهور در دوره‌های قبلی هم قابل توجه است.
۰۱:۴۰
گفتگو با محسن مهرعلیزاده، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به زودی در اکوایران
۰۱:۰۰
احمدی‌نژاد دوباره بر روی مواضع قبلی خودش درباره تحریم انتخابات تاکید کرده است و این بار توضیح داده که رای دادن یک حق است و او می‌تواند از این حق استفاده کند.
۰۳:۵۷
حسن سبحانی، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بارها در این خصوص اظهار نظر کرده است که نسخه‌های ارائه شده از سوی نهادها بین‌المللی، نمی‌تواند برای اقتصاد ایران راهگشا باشد. چرا؟
۰۲:۳۱
علی مطهری، کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، معتقد است که قیمت بنزین باید به قیمت واقعی خود برسد و افزایش تدریجی قیمت را روشی مناسب برای این اقدام می‌داند.